Komplexní profesionalita!


Úspěch a jasný cíl.Účetnictví

 • vedení podvojného účetnictví
 • vedení daňové evidence ( jednoduchého účetnictví )

Mzdy a personální agenda

 • mzdové rekapitulace, výplatní pásky, výplaty nemocenských dávek
 • nástup a výstup zaměstnance, veškeré hlášení pro účely sociálního a zdravotního pojištění
 • roční zúčtování srážkové a zálohové daně ze závislé činnosti
 • zápočtové listy, důchodové evidenční listy
 • pracovní smlouvy

Daně

 • DPH
 • daň z příjmů fyzických a právnických osob
 • silniční daň
 • daň z nemovitosti
 • daň z převodu nemovitosti